Informácie o Európských výstavách

informácie o Európskych výstavách

Kontakt

SATA service spol. s r. o.

Černyševského 26,

851 01 Bratislava

tel./fax: 02/62 41 04 31 (32)

mobil: 0903 71 99 07

mailsata@vystavy.sk