← Home

Tlačové dáta pre výstavný stánok

Ako správne upraviť váš vizuál ešte pred odoslaním na tlač?

Ako zabezpečiť jeho maximálnu kvalitu?

Záleží vám na farebnosti vášho vizuálu?

Pre dodržanie požadovanej farebnosti, je nutné dodať certifikovaný digitálny nátlačok vytvorený na kalibrovanom zariadení zodpovedajúcom štandardom ISO12647.

KVALITA DODANÝCH TLAČOVÝCH DÁT

Kvalita dodaných tlačových podkladov má priamy vplyv na výsledok tlače. Preto je potrebné, aby tlačové podklady spĺňali nasledovné kritériá:   

 1. Farebný priestor: CMYK.
 2. Dodanie cromalinového certifikovaného digitálneho nátlačku, vytvoreného na kalibrovaných zariadeniach.
 3. Texty a logá prevedené do kriviek.
 4. Správne nastavenie čiernej (CMYK: 40-40-40-100)
 5. Podklady uložené len v jednej vrstve.
 6. Formát musí byť jasne definovaný orezovými značkami. Spadávky minimálne 3 mm a odsadenie orezových značiek o 3 mm od línie rezu. Obraz vygenerovaný na stred tlačovej strany.
 7. Vložené všetky písma
 8. Vždy bez vložených ICC profilov, alebo s použitím štandardného ICC profilu ISOcoated_v2_eci.icc
 9. Odstráňte alebo prerastrujte priehľadnosti a efekty – alebo použite PDF formát vo verzii PDF verzia 1.3 (Adobe Acrobat 4.0 - distilované z PS Adobe Acrobat Distiller).
 10. Postup pre prípravu tlačových podkladov pre tlač piatou doplnkovou farbou (napríklad bielou) konzultujte.

 

ODPORÚČAME:

 1. Pomenovať súbor vo formáte NÁZOV_ŠÍRKAxVYŠKAcm.PRIPONA napr. banner_120x4m.pdf, alebo text_120x30cm.ai
 2. Používať formát PDF vo verzii Acrobat 1.3 alebo použiť TIF 8bit/kanál, (môže byť s LZW kompresiou), bez vrstiev, príp. ak je to vektorová grafika tak EPS a AI (verzia Adobe CS3).
 3. Vo finálnych dátach skontrolovať overprint (zákazník je zodpovedný za ich nastavenie v dodaných podkladoch).
 4. Objednávateľ je zodpovedný za textový aj vizuálny obsah tlačových dát (gramatické chyby, jazyková mutácia, uvedená cena, atď.).

NEZABUDNITE:

vizuály s plochou nad 3m2)

 1. Na dosiahnutie najlepšej kvality odporúčame používať PDF formát, TIFF, EPS formát. Formát JPG je absolútne nevhodný na akékoľvek ďalšie grafické spracovanie.
 2. Vytvorte Váš súbor s rozlíšením optimálne 200 dpi pri mierke 1:1 konečnej veľkosti obrázku. Pre ostrosť grafiky doporučujeme rozlíšenie 150 - 300 dpi, avšak minimálne 100 dpi pri mierke 1:1.
 3. V prípade, že sú vo vizuáli použité farby zo škály PANTONE, uveďte ich číslo na nátlačku. Iba takto vieme zaručiť farebnosť Vašich vizuálov. Odporúčame priložiť PDF alebo JPG náhľad vizuálu

 

REZACÍ PLOTER:

Dáta pre rezací ploter je potrebné dodať v krivkách (vektorový digitálny formát) v mierke 1:1, napr. cdr (verzia 11), ai (CS3), eps (CS3)

Farebnosť udávajte podľa vzorkovníka fólií, alebo v RAL.

 

DÔLEŽITÉ:

Pri nedodržaní týchto podmienok nemôžeme zaručiť kvalitu a farebnosť výstupu. Akékoľvek úpravy, opravy a zmeny podkladov sa evidujú ako náklady ku každej zákazke, v takom prípade si vyhradzujeme právo účtovať poplatok za dodatočné grafické úpravy.

SATA service spol. s r.o.

Černyševského 26,
851 01 Bratislava

+421 904 993 919

obchod_vystavy

Founding member of ASSOCIATION OF EXHIBITION COMPANIES (AVS) of the Slovak Republic

×