← Exhibitions

Celoštátna výstava zvierat 2020

animal exhibition

28. − 29. November 2020
breeding
Nitra Slovakia

Agrokomplex - Výstavníctvo

Address: Výstavná 4, 949 01, Nitra

Web: www.agrokomplex.sk

E-mail: agrokomplex-com-agrokomplex.sk

Phone: +42137 6572 111

Fax:

Request A Free Quote

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

SATA service spol. s r.o.

Černyševského 26,
851 01 Bratislava

+421 904 993 919

obchod_vystavy

×