← Home

Desatoro pre zvýšenie návštevnosti vášho výstavného stánku

  1. Prihláste sa na výstavu včas, aby ste mali dostatok času na jej prípravu
  2. Rozošlite pozvánky na výstavu, prípadne bezplatné vstupenky
  3. Vytvorte dôvod, prečo má návštevník prísť na váš stánok a oznámte ho budúcim návštevníkom /novinka, program, atrakcia, darčeky, pohostenie, ..../
  4. Inzerujte svoju účasť na výstave v odborných médiách
  5. Zverejňujte PR články o vašej účasti na výstave
  6. Vymyslite súťaže, autogramiády, show
  7. Vytvorte svoj odborný program /prednášky, prezentácie/ v presne určenom čase
  8. Zorganizujte spoločenský večer pre svojich partnerov
  9. Snažte sa zaujať, vytvoriť zážitok, pôsobte na emócie a vytvorte dojem o svojej firme
  10. Pred výstavou aj počas výstavy komunikujte s médiami, vytvorte pozitívny dojem o svojej firme a prezentujte úspechy

SATA service spol. s r.o.

Černyševského 26,
851 01 Bratislava

+421 904 993 919

obchod_vystavy

Founding member of ASSOCIATION OF EXHIBITION COMPANIES (AVS) of the Slovak Republic

×